Møter

søndag 2. juni 2013


RØA QUILTELAG

Har du lyst til å være med å starte et nytt quiltelag på Røa i Oslo?

Tanken bak quiltelaget er at likesinnede i alle aldre skal kunne komme sammen for å utveksle erfaringer og kunnskaper om faget lappeteknikk og quilting.

Vi ønsker at Røa Quiltelag skal være et sted hvor man kan få inspirasjon og ny kunnskap i et inkluderende og positivt miljø. Vi ønsker stor takhøyde, og ingen skal føle at de kan for lite om faget til å kunne være med. Sammen skal vi gjøre hverandre gode, lære nye spennende ting og kanskje få mange nye gode Quiltevenner.

 Vi tenker oss oppstart medio september 2013 og møtene vil bli holdt på Voksen skole (Arnebråtveien 120 , 0771 Oslo).

Det første møtet vil bli et møte hvor vi sammen konstituerer Quiltelaget. Dvs. at det vil bli lagt frem et forslag til vedtekter, samt at et styre vil bli valgt. (Vi har forslag til leder og kasserer på plass, og trenger også forslag på 1 nestleder, og 2 representanter til styret).

Derfor ønsker vi å utfordre DEG til å tenke i gjennom hva du tror du kan bidra med. Laget vil bli drevet på dugnadsbasis slik at alle skal få lov til å føle at de er en viktig brikke i laget. (Vi trenger hjelp til alt fra kaffekoking til loddsalg).

Hvis du er interessert send en e-post til  

roaql@outlook.com ved Mona Hellwege.

Følg oss også i arbeidet på roaquiltelag.blogspot.com

 

Mvh quiltehilsen

Ella Haaland og Mona Hellwege